اپن اسنوا در اسنواتک شکل گرفت. اسنواتک مرکز تحقیق و توسعه پیشرفته گروه صنعتی انتخاب است. ما معتقدیم می‌توانیم حرکتی جدید برای آینده بهتر جهان برداریم. هدف ما رشد اکوسیستم نوآوری و حرکت به سمت دنیایی بهتر است.
چشم انداز
برای کمک به اکوسیستم نوآوری ملی و بین المللی
ماموریت
ماموریت مرکز نوآوری رشد اکوسیستم نوآوری در داخل و خارج شرکت از طریق ایجاد فرصت های ایده پردازی، پر کردن شکاف بین دانشگاه و صنعت و حمایت از نخبگان برای حرکت چرخ های توسعه پایدار است.

تلفن

03145642060 الی 69

ایمیل

open.innovation@snowa.ir

آدرس


اصفهان - میدان آزادی - ناحیه نوآوری دانشگاه اصفهان - مرکز اسنواتک

تلفن

03145642060 الی 69
درباره ما

با ما ارتباط برقرار کنید