رویداد های در حال برگزاری


Error!
Success!
https://s8.uupload.ir/files/photo_2024-07-10_20-12-10_mzwx.jpg

باشگاه سفیران یک باشگاه توانمند سازی در کارخانه ی نوآوری گروه صنعتی انتخاب می باشد. شما می‌توانید متناسب با ایده ها و مسیر شغلی آینده ی خود از خدمات تخصصی منتورینگ ، آموزش استفاده کنید .

رویداد های برگزار شده


Error!
Success!
https://opensnowa.com/storage/photos/1/events/entekhabsho.jpg

رویداد بزرگ ایده‌پردازی “انتخاب شو1” در محل اسنواتک و با حضور برخی معاونین و مدیران ارشد گروه صنعتی انتخاب برگزار شد.

http://opensnowa.com/storage/photos/1/events/3.png

رویداد OPI ناشنوایان و نا بینایان با همکاری معاونت بازاریابی و اسنواتک برگزار شد. موضوع این رویداد تجربه زیسته کاربران نابینا و ناشنوا در استفاده از لوازم خانگی بوده است.

http://opensnowa.com/storage/photos/1/events/Capture.PNG

دوره دوم رویداد "انتخاب شو" با تمرکز بر نیروهای فروش عزیز گروه، برگزار شد. نخستین رویداد "انتخاب شو" با هدف جذب ایده از کارمندان محترم خدمات گروه، پیش از این برگزار شده بود.

http://opensnowa.com/storage/photos/1/events/IMG_20230429_142253_183.jpg

اینجا کسی، حرف برای گفتن دارد!

افراد برگزیده